Link: http://anetshop1.lnwshop.com/ Script: http://co.uk///cdn.popcash.net/pop.js Script: http://blogspot.com///cdn.popcash.net/pop.js Supplements,เม็ดหมามุ้ยอินเดีย,Suplementos,เซ็กซี่โชว์,पैसे कमाएँ,حرية,ยาเพิ่มทางเพศ

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

mangosteen น้ำมังคุด ของไทย ต้านมะเร็งดกด

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ น้ําสมุนไพรมีจำหน่ายพร้อมส่งออก
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ น้ําสมุนไพรGrain seeds properties from the research properties are contained in the seeds of indian Indians by Mr. Thanachot Natal, a researcher from Kasetsart University Research Institute. Kamphaeng Saen Campus It is found in Indian indian seeds consisting of L-Dopa, Levodopa, a non-protein amino acid, and a precursor to dopamine dopamine. ) That influence the reproductive system of animals and humans. Has increased sexual performance. Induce the frequency of mating. Including stretching the time to have sex. Increase sex hormone. And is used in the treatment of Parkinson's disease.

 

In addition to your research, Mr. Thanachot Natthi also found the results of the research. By Chao Phraya Abhaibhubejar Hospital, found that the seeds of indian species. Natural substances can help increase the number of sperm. And semen volume to men. Has sexual performance. It solves the problem of infertility by Dr. Nuttanai Musikwong. Chao Phraya Abhaibhubejar Hospital said that the results of animal experiments, the seeds of the hairs help improve sexual performance. Increase the frequency of mating. Improve sexual performance. Increase the frequency of mating to ten times. Including lengthening sexual intercourse. Delayed ejaculation. And increase the amount of sex hormones.

 

The properties of Indian Nettles are well known for helping to balance the body. Strengthen And there are many other benefits.

 

Dopamine or dopamine is a chemical in the brain that is classified in the group of Catharine is composed of tyrosine amino acids. By the work of the enzyme Tyrosine hydroxylase. In our brains, about 80% of the dosage of dopamine is produced by the whole catheter. It also secretes from the brain. Hypothalamus. Which acts to inhibit prolatin secretion from the frontal part of the pituitary gland. When the body secretes dopamine, it will affect the mood of the person is active, active, more active concentration. Sensitive to stimuli around

Wandering with Parkinson's disease

Dopa is a chemical that is secreted every time it relates to love. The level of dopamine in the brain is increased by high protein foods. The body produces dopamine from amino acid tyrosine. And L-Dopa The body receives amino acid tyrosine from high protein foods such as meat, soy, seafood, eggs and milk to keep the brain active and alert. If the body has too little dopamine to cause Parkinson's disease. Brain with dopamine is usually located in the area of the brain, basal ganglia in the so-called substantia nigra.

 

For patients with Parkinson's disease, it is found that the death of the brain cells with dopamine causes the brain to lack dopamine. Parkinson's disease is caused by the degeneration and death of brain cells that produce dopamine. Can not make enough dopamine. This dopamine is important for regulating body movements. This group of deaths occur in the elderly. But in patients with Parkinson disease. It is found that more than half of all dead cells.

 

In addition, the properties of L-Dopa in the seeds of Indian indian also stimulate the pituitary gland. To make and secretion Growth hormone and testosterone, which growth hormone, resulting in a healthy, bright young, help increase bone mass. Prevent osteoporosis in the elderly Make the immune system stronger Skin better

Testosterone effect. Improve the integrity of the body. Increase strength, strengthen stronger, increase firmness. Muscle gain Reduce body fat The body is strong, not tired easily.

 

Summarize Key Features of Indian Nettles:

1.) Indian nymph seeds have a sweet taste bitter. And hot.

2.) Indian nymph seeds have the ability to help balance the elements in the body. (The penalty consists of wat buddha)

3.) Indian safflower seeds can increase sperm content and improve sperm motility.

4) Indian shepherd seed has the ability to increase sexual desire in both men and women.

5.) Indian babysitters can help prolong sexual intercourse for longer.

6.) Indian shepherd is suitable for building muscles in people with weak muscles. Or who want to increase muscle mass.

7.) Indian shepherd helps increase milk supply to lactating women.

8.) Indian shepherd can reduce the swelling pain caused by snake bite.

9.) Indian lemons are important substances that can relieve the symptoms of Parkinson's disease.

10.) Indian babysitters can treat the symptoms of depression.

11.) Indian nymphs can heal insomnia and help to fall asleep more deeply.

 

This is a rough benefit of Indian shepherd's seed, which is considered a weed rather than a useful weed.

สรรพคุณทางยาของหมามุ่ยอินเดีย


สรรพคุณเมล็ดหมามุ่ยผลจากการวิจัยสรรพคุณที่มีอยู่ในเมล็ดหมามุ่ยอินเดีย โดย คุณ ธนโชติ ธรรมชาติ นักวิจัยจากสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พบว่าในเมล็ดหมามุ่ยสายพันธุ์อินเดียจะประกอบไปด้วยสาร แอล-โดปา (L-Dopa, Levodopa) ซี่งเป็น Aromatic non-protein amino acid และเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาท โดปามีน (dopamine) ที่มีอิทธิพลต่อระบบการสืบพันธุ์ของสัตว์และมนุษย์ มีผลทำให้สมรรถภาพทางเพศเพิ่มขึ้น ชักนำให้เกิดความถี่ในการผสมพันธุ์ได้ดี รวมทั้งยืดระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ์ เพิ่มปริมาณฮอร์โมนเพศได้ และถูกนำใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสัน
นอกจากการวิจัยของ คุณ คุณ ธนโชติ ธรรมชาติ  แล้ว ยังพบผลจากการวิจัย โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พบว่า เมล็ดหมามุ่ยสายพันธุ์อินเดีย มีสารธรรมชาติสามารถช่วยเพิ่มจำนวนสเปิร์ม และปริมาณน้ำเชื้อให้กับผู้ชาย มีฤทธิ์บำรุงสมรรถภาพทางเพศ จึงช่วยแก้ปัญหาภาวะการมีบุตรยาก โดย ภก.ณัฐดนัย มุสิกวงศ์ เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ผลการทดลองในสัตว์นั้น เมล็ดหมามุ่ย ช่วยให้มีสมรรถภาพทางเพศดีขึ้น เพิ่มความถี่ในการผสมพันธุ์ได้ ทำให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้น เพิ่มความถี่ในการผสมพันธุ์ได้เป็นสิบเท่า รวมทั้งยืดระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธุ์ ทำให้ชะลออาการหลั่งเร็วได้ และเพิ่มปริมาณฮอร์โมนทางเพศ
สรรพคุณของหมามุ่ยอินเดียยังเป็นที่รู้จักกันดีว่าช่วยปรับความสมดุลของร่างกาย เสริมสร้างความแข็งแรง และยังมีคุณประโยชน์อีกมากมายหลายอย่าง
สารโดปามีนหรือโดพามีน (dopamine) เป็นสารเคมีในสมองที่จัดอยู่ในกลุ่มแคทีโคลามีนสร้างมาจากกรดอะมิโนชนิดไทโรซีน โดยอาศัยการทำงานของเอนไซม์ไทโรซีนไฮดร็อกซิเลส ในสมองของคนเรามีปริมาณโดปามีนประมาณร้อยละ 80 ของสารกลุ่มแคทีโคลามีนที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมด นอกจากนี้ยังหลั่งมาจากสมองส่วนไฮโปธาลามัส ซึ่งทำหน้าที่ยับยั้งการหลั่งโปรแลคตินจากกลีบส่วนหน้าของต่อมพิทูอิตารี เมื่อร่างกายหลั่งสารโดปามีนออกมาจะส่งผลต่ออารมณ์ของบุคคลมีความตื่นตัว กระฉับกระเฉง มีสมาธิมากขึ้น ไวต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆรอบตัว
หมามุ่ยกับโรคพาร์กินสัน
สารโดปามีน เป็นสารเคมีที่หลั่งออกมาทุกครั้งที่ได้ข้องเกี่ยวกับความรัก ระดับโดปามีนในสมองจะเพิ่มสูงขึ้นจากอาหารจำพวกโปรตีนสูง ร่างกายสร้างสารโดปามีนขึ้นมาจากกรดอะมิโนไทโรซีน และสารแอล-โดปา โดยร่างกายได้รับกรดอะมิโนไทโรซีนจากอาหารประเภทโปรตีนสูง เช่น เนื้อสัตว์ต่างๆ ถั่วเหลือง อาหารทะเล ไข่ และนม จะช่วยให้สมองมีพลัง กระฉับกระเฉง และตื่นตัวอยู่เสมอ ถ้าหากร่างกายมีสารโดปามีนน้อยเกินไปจะทำให้เกิดเป็นโรคพาร์กินสัน  เซลล์สมองที่มีโดปามีนมักจะอยู่ที่บริเวณของสมองส่วน basal ganglia ในส่วนที่เรียกว่า substantia nigra
สำหรับในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันจะพบว่ามีการตายของเซลล์สมองที่มีโดปามีนจึงทำให้สมองขาดสารโดปามีน โรคพาร์กินสันนั้นเกิดจากการเสื่อมและตายไปของเซลล์สมองที่สร้างสารโดปามีน จนไม่สามารถสร้างสารโดปามีนได้เพียงพอ สารโดปามีนนี้มีความสำคัญต่อการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย การตายของเซลล์กลุ่มนี้เกิดขึ้นได้เป็นปกติในผู้สูงอายุ แต่ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน พบว่ามีเซลล์ตายมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมด
นอกจากนั้นสรรพคุณของสาร แอล-โดปา (L-Dopa) ในเมล็ดหมามุ่ยอินเดียยังออกฤทธิ์กระตุ้นต่อมใต้สมอง ให้มีการสร้างและหลั่ง Growth hormone และ Testosterone ซึ่ง Growth hormone ส่งผลทำให้รู้สึกกระชุ่มกระชวย สดใส อ่อนวัยลง ช่วยให้มวลกระดูกเพิ่มขึ้น ป้องกันโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้น ผิวพรรณดีขึ้น
ส่วน Testosterone นั้นมีผลทำให้ มีการปรับปรุงความสมบูรณ์ของร่างกาย เพิ่มกำลังวังชามากขึ้น แข็งแรงขึ้น เพิ่มความกระชับ เพิ่มกล้ามเนื้อ ลดไขมันในร่างกาย ทำให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงไม่เหนื่อยง่าย
สรุปคุณสมบัติที่สำคัญของเมล็ดหมามุ่ยอินเดีย :
1.) ตัวเมล็ดหมามุ่ยอินเดียนั้นมีรสชาติออกหวานๆขมๆ และมีฤทธิ์ร้อน
2.) เมล็ดหมามุ่ยอินเดียมีคุณสมบัติช่วยปรับสมดุลย์ของธาตุในร่างกาย (ตรีโทษ ประกอบด้วย วาตะ ปิตตะ กผะ)
3.) เมล็ดหมามุ่ยอินเดียสามารถเพิ่มปริมาณเชื้ออสุจิและเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวของเชื้ออสุจิได้ดียิ่งขึ้น
4). เมล็ดหมามุ่ยอินเดียมีความสามารถในการเพิ่มความต้องการทางเพศทั้งในชายและหญิง
5.) หมามุ่ยอินเดียสามารถช่วยยืดระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ์ให้นานขึ้นได้
6.) หมามุ่ยอินเดียเหมาะสำหรับสร้างกล้ามเนื้อในผู้ที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแอ หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ
7.) หมามุ่ยอินเดียช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมให้กับสตรีที่ให้นมบุตร
8.) หมามุ่ยอินเดียสามารถลดอาการปวดบวมที่เกิดจากการถูกงูกัดได้
9.) หมามุ่ยอินเดียมีสารสำคัญที่สามารถบรรเทาอาการของโรคพาร์กินสันได้
10.) หมามุ่ยอินเดียสามารถสามารถบำบัดอาการของภาวะซึมเศร้าได้
11.) หมามุ่ยอินเดียสามารถบำบัดนอนไม่หลับและและช่วยให้หลับลึกมากกว่าเดิมได้
นี่คือประโยชน์คร่าวๆของเมล็ดหมามุ่ยอินเดียซึ่งนับได้ว่าหมามุ่ยจัดเป็นวัชพืชที่มีประโยชน์มากกว่าคุณคิด
น้ำมังคุด ต้านมะเร็ง อนุมูลอิสระ

เมล็ดหมามุ่ยอินเดีย 
ช่วยเพิ่มประสิทธภาพทางเพศท่านชายได้ผลจริง
รับรองแล้วทั่วโลก
มีจำหน่าย ขีดละ 10 $
กิโลกรัมละ 90 $


Indian Nettles
Melhorar a eficiência sexual, o homem realmente funciona.
Certificado em todo o mundo
Disponível por US $ 10 cada.
US $ 90 cada

القراص الهندي
تحسين الكفاءة الجنسية، الرجل يعمل فعلا.
معتمد عالميا
متوفر لكل 10 دولارات لكل منها.
90 دولارا لكل منها

Indian Nettles
Improve sexual efficiency, the man actually works.
Certified worldwide
Available for $ 10 each.
$ 90 each

印度荨麻
提高性效率,男人实际工作。
全球认证
每个可用$ 10。
每个$ 90


สนใจติดต่อ +66 0934975687

bodyaaanet5@gmail.com

link go to websit lnwshop

รับรองแล้วทั่วโลก   ................  มันดีจริงครับ

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ น้ําสมุนไพรน้ำเพื่อสุขภาพ ดี ดี  แนะนำจาก เอเน็ตช๊อฟผลการค้นหารูปภาพสำหรับ น้ําสมุนไพรสินค้าแนะนำจาก        http://anetshop1.lnwshop.com/


เพื่อสังคม ที่สดใส พลังงานดีดี...........................................................Social vibrant energy, great.